Ventilationsanläggningar - Installationer

Servent utför konstruktioner och installationer av nya anläggningar samt för lokalanpassningar vid om- och tillbyggnader så att ventilationsbehovet tillgodoses.

Dessa nyinstallationer eller ändringar utförs av vår plåtavdelning.

Utbyte av fläktar och aggregat med tanke på driftskostnader och energieffektivitet är mycket efterfrågad av vår kundkrets.

 

Styr- och regleranläggningar - Installationer

Servent utför konstruktioner och installationer av nya anläggningar med hänsyn tagen till energibesparing och funktionssäkerhet.

Dessa nyinstallationer utförs av våra styr- och reglertekniker.

 

 

 

 

 

 

jordan 2013 retro Air Jordan retro 5 Air Jordan 11 Bred Air Jordan retro 11