DRIFT OCH UNDERHÅLL

Servent utför allt inom drift och underhåll för ventilation såsom:

Reparationer, luftmängdsmätningar, injusteringar och luftfilterbyte.
Funktionskontroll, reparation av styr och regleranläggningar.
Optimering av drift och temperatur för ett energieffektivt och bättre inneklimat.

Vi erbjuder även serviceavtal där vi efter fastighetens behov och kundens önskemål regelbundet servar ventilationsanläggningen.