LUFTFILTER

Servent har sedan 20 år egen tillverkning av luftfilter. Vi tillverkar filter i alla storlekar med snabb leverans.

Vi tillhandahåller de flesta typer av luftfilter som påsfilter, kompaktfilter, kolfilter, fettfilter, planfilter mm.
Vi erbjuder även periodiska filterleveranser där vi bevakar filterbytesperioder och levererar till plats.
Alternativt utförs filterbytet av vår personal och förbrukade filter tas om hand för destruktion på ett miljöriktigt sätt.